Przedszkole Niepubliczne "Centuś"

 

85- 082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20

(brama wjazdowa od ul. Warszawskiej)

 

Telefon do przedszkola+48 691 882 220, 

Konto bankowe: 60 1090 1072 0000 0001 3337 7532

Dyrektor pedagogiczny:

mgr Anna Rojek  tel.609 301 691, e-mail: a.rojek@centus.edu.pl

Dyrektor administracyjny:

mgr Izabela Łukaszewicz  tel.691 017 033, e-mail: il@centus.edu.pl

 

Organ prowadzący: 

inż. Cezary Łukaszewicz tel. 691 014 220, e-mail cl@grupaotc.pl

 

 

Pomoc Nauczycielki

Martyna Piwecka

Pomoc Nauczycielki

mgr Olena Stepanova

Pomoc Nauczycielki

Sylwia Kowalska

Nauczycielka Wspomagająca

mgr Ewelina Matalewska

Pedagog specjalny, Logopeda

mgr Joanna Andrzejewska

Logopeda

mgr Justyna Piasecka

Pedagog specjaly Oligofreno-Surdo-Tyflo Pedagog

mgr Monika Wąs

Psycholog dziecięcy 

mgr Edyta Tubiszewska

Terapeutka SI

mgr Klaudia Stawińska Błyszcz

Pedagog, Terapeutka SI Olinofrenopedagog

mgr Żaneta Koniszewska

Pedagog specjalny Neurologopeda, Logopeda

mgr Anna Mowinska

Pedagog specjalny, Terapeutka SI

mgr Julia Wawrzyniak-Soból

Asystentka Nauczyciela

Psycholog

mgr Karolina Połeć

Wychowawca "Kangurki"

mgr Sylwia Stylo

kangurki@centus.edu.pl

Wychowawca "Tygryski"

mgr Monika Kapturska

tygryski@centus.edu.pl

Wychowawca "Misie"

Aleksandra Walczak

misie@centus.edu.pl

Dyrektor Administracyjny

mgr Izabela Łukaszewicz

il@centus.edu.pl

Dyrektor Pedagogiczny

mgr Anna Rojek

a.rojek@centus.edu.pl

Chcemy, aby  Twoje  dziecko:

 

  • rozwinęło samodzielność i wiarę we własne siły,

  • wypracowało zamiłowanie do ciszy i porządku,

  • wypracowało postawę posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, a nie na zewnętrznym przymusie,

  • uniezależniło się od nagrody,

  • nabyło postawę wzajemnej pomocy bez rywalizacji,

  • było zainteresowane rzeczywistością i otaczającym je światem,

  • miało poczucie własnej wartości,

  • było kreatywne, pracowite i skoncentrowane na działaniu,

  • miało ukształtowaną postawę proekologiczną i pokojową.

Nasze cele

 

Naszym celem jest wszechstronny rozwój Państwa dziecka, by żyjąc w zgodzie z fundamentalnymi wartościami jakimi są miłość, dobro, wolność prawda, piękno, brało odpowiedzialność za siebie i innych.

 

Pragniemy rozwijać talenty każdego dziecka, aby umiejętnie dzieliło się nimi z otaczającym go światem. Tworzymy przedszkole, gdzie dzieci doświadczą akceptacji i są traktowane z miłością, sprawiedliwie oceniane i chwalone za swoje osiągnięcia. Twoje dziecko nie tylko zdobędzie wiedzę i rozwinie umiejętności, ale kształtowany jest jego charakter.

Witaj w Przedszkolu Niepublicznym "Centuś"

Powiedz mi, a zapomnę, 

                                             Pokaż mi, a zapamiętam,
                                                                                             Pozwól mi zrobić, a zrozumiem....

                                                                                                                                                                                          Konfucjusz