Przedszkole Niepubliczne "Centuś"

 

85- 082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20

(brama wjazdowa od ul. Warszawskiej)

 

Telefon do przedszkola+48 691 882 220, 

Konto bankowe: 60 1090 1072 0000 0001 3337 7532

Dyrektor Przedszkola:

mgr Milka Baran Szymańska  tel.668 290 666, e-mail: m.szymanska@centus.edu.pl

 

 

Organ prowadzący: 

inż. Cezary Łukaszewicz tel. 691 014 220, e-mail cl@grupaotc.pl

 

 

Wychowawca "Kangurki"

mgr Sylwia Stylo

kangurki@centus.edu.pl

Nauczyciel Wspomagający

mgr Kinga Jankowska

Wychowawca "Tygryski"

mgr Karolina Sobczak

tygryski@centus.edu.pl

Wychowawca "Misie"

mgr Milena Kamińska

misie@centus.edu.pl

Dyrektor Administracyjny

mgr Izabela Łukaszewicz

il@cents.pl

Dyrektor Przedszkola

mgr Milka Baran-Szymańska

m.szymanska@centus.edu.pl

Chcemy, aby  Twoje  dziecko:

 

  • rozwinęło samodzielność i wiarę we własne siły,

  • wypracowało zamiłowanie do ciszy i porządku,

  • wypracowało postawę posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, a nie na zewnętrznym przymusie,

  • uniezależniło się od nagrody,

  • nabyło postawę wzajemnej pomocy bez rywalizacji,

  • było zainteresowane rzeczywistością i otaczającym je światem,

  • miało poczucie własnej wartości,

  • było kreatywne, pracowite i skoncentrowane na działaniu,

  • miało ukształtowaną postawę proekologiczną i pokojową.

Nasze cele

 

Naszym celem jest wszechstronny rozwój Państwa dziecka, by żyjąc w zgodzie z fundamentalnymi wartościami jakimi są miłość, dobro, wolność prawda, piękno, brało odpowiedzialność za siebie i innych.

 

Pragniemy rozwijać talenty każdego dziecka, aby umiejętnie dzieliło się nimi z otaczającym go światem. Tworzymy przedszkole, gdzie dzieci doświadczą akceptacji i są traktowane z miłością, sprawiedliwie oceniane i chwalone za swoje osiągnięcia. Twoje dziecko nie tylko zdobędzie wiedzę i rozwinie umiejętności, ale kształtowany jest jego charakter.

Witaj w Przedszkolu Niepublicznym "Centuś"

Powiedz mi, a zapomnę, 

                                             Pokaż mi, a zapamiętam,
                                                                                             Pozwól mi zrobić, a zrozumiem....

                                                                                                                                                                                          Konfucjusz