Powiedz mi, a zapomnę, 

                                             Pokaż mi, a zapamiętam,
                                                                                             Pozwól mi zrobić, a zrozumiem....

                                                                                                                                                                                          Konfucjusz

Witaj w Przedszkolu Niepublicznym "Centuś"

Nasze cele

 

Naszym celem jest wszechstronny rozwój Państwa dziecka, by żyjąc w zgodzie z fundamentalnymi wartościami jakimi są miłość, dobro, wolność prawda, piękno, brało odpowiedzialność za siebie i innych.

 

Pragniemy rozwijać talenty każdego dziecka, aby umiejętnie dzieliło się nimi z otaczającym go światem. Tworzymy przedszkole, gdzie dzieci doświadczą akceptacji i są traktowane z miłością, sprawiedliwie oceniane i chwalone za swoje osiągnięcia. Twoje dziecko nie tylko zdobędzie wiedzę i rozwinie umiejętności, ale kształtowany jest jego charakter.

Chcemy, aby  Twoje  dziecko:

 

  • rozwinęło samodzielność i wiarę we własne siły,

  • wypracowało zamiłowanie do ciszy i porządku,

  • wypracowało postawę posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, a nie na zewnętrznym przymusie,

  • uniezależniło się od nagrody,

  • nabyło postawę wzajemnej pomocy bez rywalizacji,

  • było zainteresowane rzeczywistością i otaczającym je światem,

  • miało poczucie własnej wartości,

  • było kreatywne, pracowite i skoncentrowane na działaniu,

  • miało ukształtowaną postawę proekologiczną i pokojową.

Dyrektor Pedagogiczny

mgr Anna Rojek

a.rojek@centus.edu.pl

Dyrektor Administracyjny

mgr Izabela Łukaszewicz

il@centus.edu.pl

Wychowawca "Misie"

mgr Kateryna Kopanenko

misie@centus.edu.pl

Wychowawca "Tygryski"

mgr Monika Kapturska

tygryski@centus.edu.pl

Wychowawca "Kangurki"

mgr Sylwia Stylo

kangurki@centus.edu.pl

Asystentka Nauczyciela

Psycholog

mgr Karolina Połeć

Nauczyciel

Aleksandra Walczak

 

Nauczyciel Wspomagający

Neurologopeda

mgr Alicja Jankowska

Nauczyciel Wspomagający

mgr Hanna Gierszewska

Nauczyciel Wspomagający

mgr Ewelina Matalewska

Pedagog specjalny, Terapeutka SI

mgr Julia Wawrzyniak-Soból

Pedagog specjalny Neurologopeda, Logopeda

mgr Anna Mowinska

Pedagog, Terapeutka SI Olinofrenopedagog

mgr Żaneta Koniszewska

Terapeutka SI

mgr Klaudia Stawińska Błyszcz

Psycholog dziecięcy 

mgr Edyta Tubiszewska

Pedagog specjaly Oligofreno-Surdo-Tyflo Pedagog

mgr Monika Wąs

Logopeda

mgr Justyna Piasecka

Pedagog specjalny, Logopeda

mgr Joanna Andrzejewska

Pedagog Specjalny

mgr Łukasz Milarski

Pomoc Nauczycielki

Sylwia Kowalska

Pomoc Nauczycielki

Magdalena Olszewska-Kula

Pomoc Nauczycielki

Martyna Piwecka

Dyrektor pedagogiczny:

mgr Anna Rojek  tel.609 301 691, e-mail: a.rojek@centus.edu.pl

Dyrektor administracyjny:

mgr Izabela Łukaszewicz  tel.691 017 033, e-mail: il@centus.edu.pl

 

Organ prowadzący: 

inż. Cezary Łukaszewicz tel. 691 014 220, e-mail cl@grupaotc.pl

 

 

Przedszkole Niepubliczne "Centuś"

 

85- 082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20

(brama wjazdowa od ul. Warszawskiej)

 

Telefon do przedszkola+48  609 301 691, 

Konto bankowe: 60 1090 1072 0000 0001 3337 7532