Przedszkole Niepubliczne

"Centuś"

C h c e m y,  a b y  T w o j e  d z i e c k o:

 

  • rozwinęło samodzielność i wiarę we własne siły,
  • wypracowało zamiłowanie do ciszy i porządku,
  • wypracowało postawę posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, a nie na zewnętrznym przymusie,
  • uniezależniło się od nagrody,
  • nabyło postawę wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
  • było zainteresowane rzeczywistością i otaczającym je światem,
  • miało poczucie własnej wartości,
  • było kreatywne, pracowite i skoncentrowane na działaniu,
  • miało ukształtowaną postawę proekologiczną i pokojową.

 

Nasze cele

 

Naszym celem jest wszechstronny rozwój Państwa dziecka, by żyjąc w zgodzie z fundamentalnymi wartościami jakimi są miłość, dobro, wolność prawda, piękno, brało odpowiedzialność za siebie i innych.

Pragniemy rozwijać talenty każdego dziecka, aby umiejętnie dzieliło się nimi z otaczającym go światem.

Wizja naszego przedszkola oparta jest na mocnym fundamencie zasad etyki. Pragniemy stworzyć przedszkole, gdzie dzieci doświadczą akceptacji i będą traktowane z miłością wypływającą z miłości bliźniego, będą sprawiedliwie oceniane i chwalone za swoje osiągnięcia. Wierzymy, że na takiej podstawie możemy budować przedszkole, w którym dziecko nie tylko zdobywa wiedzę, rozwija umiejętności, ale gdzie jest kształtowany jego charakter.

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

Powiedz mi, a zapomnę,
Pokaż mi, a zapamiętam,
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem

(Konfucjusz)

 

Aktualności