Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole tekstowe

 

 

 

 

 

I m m e r s j a     j ę z y k o w a

 

Zwana też „zanurzeniem w języku”. Polega ona na osłuchaniu się z naturalnymi, autentycznymi wypowiedziami w konkretnych, zrozumiałych dla dziecka sytuacjach z codziennego życia. Dzieci uczą się języka angielskiego niejako bezwiednie, podczas codziennego przebywania w przedszkolu – przy obiedzie, na spacerze lub w czasie gimnastyki.

 

 

T e r a p i a     s e n s o r y c z n a

 

CENTUŚ to wreszcie miejsce przyjazne dzieciom z różnymi „nadwrażliwościami” – przede wszystkim emocjonalnymi. Indywidualny trening zmysłów dziecka pozwala usprawnić pracę systemów sensorycznych oraz procesów układu nerwowego. Efekt? Stymulacja zmysłów dziecka oraz usprawnienie motoryki, zarówno małej, jak i dużej oraz koordynacji ruchowo-wzrokowej.Miejscem, gdzie odbywa się prowadzona przez nas terapia sensoryczna jest wyspecjalizowany gabinet integracji sensorycznej. Wiedząc doskonale, jak ważne jest, aby sala integracji sensorycznej była miejscem przystosowanym do prowadzenia terapii, dokładamy wszelkich starań, aby jej przestrzeń wyposażona była w odpowiednie sprzęty i pomoce. Dbamy też, aby była przyjazna dla dziecka i budziła w nim pozytywne emocje, aby czuło się ono z nami dobrze i bezpiecznie.

 

 

R o d z i c i e l s t w o    b l i s k o ś c i

 

Dzieci w przedszkolu CENTUŚ otaczane są dorosłymi, którzy czule i empatycznie reagują na ich potrzeby. Rodzicielstwo bliskości odrzuca surowy, radykalny styl rodzicielstwa czy też opieki nad dziećmi, a skupia na uważnej obserwacji i szacunku, który przejawia się choćby w tym, że w przedszkolu dzieci mają prawo przeżywać wszystkie emocje – z pewnością otoczone zostaną dużym wsparciem i zrozumieniem ze strony opiekunów. Ponadto w przedszkolu nie stosuje się systemu kar i nagród, a stawia – na budowanie w dzieciach motywacji wewnętrznej. Dużo czasu pozostawia się tu na tzw. swobodną zabawę, a więc kierowanie aktywnością z pomocą i przy wspierającym udziale dorosłych. Badania pokazują bowiem, że to nie sterowane zajęcia rozwojowe, ale właśnie swobodna zabawa pozwala dzieciom rozwinąć skrzydła i zbudować poczucie kompetencji, które będzie ich wyposażeniem na resztę życia.

 

P o r o z u m i e n i e    b e z      P r z e m o c y

 

Komunikacja w przedszkolu jest żywa, empatyczna i wzbogacająca. Uczy emocjonalnej świadomości i szacunku dla własnych uczuć i potrzeb, ale też uczuć i potrzeb innych. Idea Porozumienia bez Przemocy opiera się na dwóch podstawowych pytaniach. Pierwsze: Co jest w tobie teraz żywe? Drugie: Co poprawi jakość twojego życia, co je wzbogaci? Dużą wagę przywiązuje się tu do tego, by dzieci mogły pracować w przyjaznym, pełnym szacunku i zrozumienia dla indywidualnych potrzeb środowisku, budującym poczucie niezależności, wewnętrznej motywacji i rozwijającym charakter oraz pozytywny obraz samego siebie.

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze w Bydgoszczy Przedszkole z Neurodydaktyką

 

"CENTUŚ"

 

Przedszkole CENTUŚ jest miejscem, w którym pracują ludzie z pasją i które prawdziwie wspiera rodziców w tym, by ich dzieci mogły rozwijać siebie, swoje umiejętności i kompetencje.

Zabawa i nauka przyjazne mózgowi Twojego dziecka !!!

 

 

N e u r o d y d a k t y k a

 

Inaczej nauka o tym, jak uczy się i rozwija ludzki mózg. W oparciu o główne założenia neurodydaktyki, przedszkole CENTUŚ stawia na:

  • dobrowolność, a nie przymus edukacyjny,

  • unika ocen i rankingów, zabijających naturalną motywację ludzkiego mózgu do rozwoju,

  • współpracę, zamiast rywalizacji,

  • zabawę i naukę przez działanie, doświadczanie świata wszystkimi zmysłami,

  • zabawę i naukę w ruchu,

  • naukę angażującą emocje – bo tylko to, co nas porusza i dotyczy jest w stanie zapaść w pamięć na dłużej i włączyć się do naszego systemu wiedzy na stałe.